Cart 0

אחריות VIP

אחריות UP VIP
אחריות ייחודית ללקוחות ASCALE BY TAU – לרוכשים ממעבדי השיש המופיעים באתר

לקוחות אסקלה שקנו משטח שיש, מאחד ממעבדי השיש המופיעים אצלנו באתר,
יכולים להחליף את משטח השיש, ללא כל תקלה, רק כי הם רוצים להתחדש בעיצוב חדש!
עד שנתיים מיום הקניה.

זוהי לא אחריות רגילה!
זו אחריות ASCALE- UP VIP
***אחריות ייחודית לקונים ממעבדי השיש המופיעים באתר***

 

חשוב לדעת!

 • תוקף האחריות UP VIP הינה ל- 24 חודשים מיום ההתקנה בצמוד לחשבונית קניית משטח אסקלה מאחד ממעבדי השיש המורשים המופיעים ברשימת המעבדים באתר Ascale.
 • האחריות הינה אישית ללקוח בלבד ואינה ניתנת להעברה.
 • חברת אסקלה תספק ללקוח את הלוחות לצורך החלפת המשטח בלבד מכל סיבה שהיא עד שנתיים מיום ההתקנה של השטח הקיים.
 • חברת אסקלה לא תישא בשום עלות נוספת.
 • מובהר בזאת, כי עלות ההתקנה תהיה על חשבון הלקוח

איך מקבלים את תעודת UP VIP?

 • הצגת חשבונית ממעבד שיש מורשה – לפי מעבדי השיש המורשים באתר אסקלה
 • חתימה על טופס שביעות רצון מההתקנה כפי שמופיע בספח לתעודת אחריות ואישור לחברת אסקלה להשתמש בתמונות באתר ובמדיות החברתיות.
 • שליחת תמונות של המטבח הקיים

 צרו איתנו קשר

Ascale by TAU
10 שנים אחריות
תעודת אחריות Ascale – לכלל לקוחות המותג:

 • תוקף האחריות למשטחי Ascale  הינה ל 10 שנים מיום ההרכבה בצמוד לחשבונית וכפוף לתעודת האחריות.
 • האחריות הינה אישית ללקוח בלבד ואינה ניתנת להעברה.
 • האחריות תקפה במקרה של פגם בחומר הגלם בלבד.
 • האחריות אינה תקפה במקרה והמשטח ניזוק כתוצאה משימוש בלתי סביר, שברים, מכות או כל נזק כתוצאה משימוש רשלני ו\או תכנון לקוי של המשטח.
 • אין אחריות על נזק תאונתי ו/או במקרה והמשטח ניזוק כתוצאה משימוש שאינו בהתאם להוראות השימוש המפורטות לעיל.
 • ייתכנו שינויים קלים בגוון לעומת דוגמאות, עקב סדרות ייצור שונות.
 • חיתוך, עיבוד והרכבת המשטח ע"פ הוראת  Ascale  הנם באחריות מעבד השיש ומהווים תנאי בסיס למימוש האחריות.
 • האחריות הנ"ל היא לתיקון המשטח הפגום בלבד, וזאת לפי שיקול הדעת הבלעדי של Ascale .

 

הוראות אחזקה למשטחי Ascale:

 • משטחי אסקלה ניתנים לניקוי בקלות רבה, באמצעות חומרים הקיימים בשימוש ביתי.
 • עמידות מוחלטת לחום, ניתן להניח תבניות וסירים חמים על גבי המשטח.
 • משטחי אסקלה בגימור מט עמידים להכתמה וניתן להסיר מהם כתמים בקלות רבה. משטחים בגימור מבריק רגישים יותר להכתמה ביחס למשטחי המט, ולכן יש להיזהר מהכתמה של תבלינים, יין או חומרים העלולים לגרום לספיגה או הכתמה.
 • אין לעמוד על המשטח או לעלות עליו, בפרט באזור החיבורים.
 • יש להיזהר ולהימנע ממכות או דפיקות ישירות על המשטח בעיקר בפינות המשטח, פינות אלו הינן רגישות (בעיקר באזור מדיח הכלים).
 • יש להימנע מחיתוך בסכין ישירות על גבי המשטח בגימור מבריק.

מוזמנים לפנות אל מעבדי השיש המורשים של